อาหารเกรด DCP ถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงอัตราการ hybridization อย่างกว้างขวาง, ตั้งครรภ์อัตรา และอัตราการอยู่รอด, ส่งเสริมปศุสัตว์
ความสามารถในการป้องกันโรคระบาดและการป้องกันโรค, หลีกเลี่ยงโรคกระดูกอ่อน, อัมพาต, โรคอุจจาระร่วงและนิ่ม, ป้องกันหมู,ไก่จาก
disordering ให้อาหาร, ช่วยเจริญเติบโต,เพิ่มผลผลิตของไข่และเนื้อสัตว์.

 

IMG_0907 ผงขาว DCP

 

[ฟังก์ชัน]
เป็นเป็นองค์ประกอบเสริมฟอสฟอรัสและแคลเซียมในการเลี้ยงสัตว์ ,เป็นชนิดของ

อาหารเสริมโภชนาการมักใช้กับสัตว์เช่นวัว,ไก่,แกะ,ซึ่งสามารถถูกย่อย และดูดซึมไป
ปรับปรุงการแสดงผล ,เพื่อเพิ่มปริมาณของเนื้อ, นม, การผลิตไข่;การรักษาโรคกระดูกอ่อน, โรคกระดูกอ่อน, ฯลฯ;
ผลิตภัณฑ์เม็ดเป็นเพิ่มเติมการเตรียมไก่, อาหารเป็ด, เข้มข้นอาหารและแป้งผสม.

DCP

[SPECIFICATION]

ชื่อผลิตภัณฑ์DCP 18%

(ไดแคลเซียมฟอสเฟต 18%)

P18%นาที
Ca20%นาที
ขนาดอนุภาค

สำหรับผง

95%นาที

(ภายใต้ 40 ตาข่ายตะแกรง)

ขนาดอนุภาค

สำหรับเม็ด

95%นาที

(10-60 ตาข่ายตะแกรง)

F0.18%แม็กซ์
เป็น0.002%แม็กซ์
Pb0.002%แม็กซ์
ความชื้น4.00%แม็กซ์
การปรากฏผงสีขาวหรือเทาเม็ดและ
การบรรจุโดยปกติใน 25 กิโลกรัมต่อถุง
อายุการเก็บรักษา24 เดือน
จัดเก็บข้อมูลเก็บไว้ในแห้ง และหลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง.

 

ทิ้งคำตอบไว้